PERFECT BODY ZONE LTD  ZASADY I WARUNKI

Niniejsze warunki użytkowania regulują korzystanie z naszej strony. Te warunki korzystania z witryny zostały dostarczone i zatwierdzone przez prawników w prawnych dokumentów zasobów DIY. Proszę przeczytać te warunki w całości przed użyciem tej strony. Jeśli nie akceptujesz tych warunków użytkowania, proszę nie korzystać z tej strony. Dalsze korzystanie z tej strony potwierdza akceptację tych warunków.

 

DOSTĘP DO STRONY

1.1 DO KORZYSTANIA Z WIĘKSZOŚCI CZĘŚCI NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ NIE JEST KONIECZNA REJESTRACJA W NASZYM SERWISIE. JEDNAKŻE POSZCZEGÓLNE OBSZARY TEJ STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE PO ZAREJESTROWANIU SIĘ.

KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ

1.2 NINIEJSZA STRONA MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA DO CELÓW PRYWATNYCH I ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA.

1.3 UŻYTKOWNIK MOŻE DRUKOWAĆ I POBIERAĆ MATERIAŁY Z NINIEJSZEJ WITRYNY POD WARUNKIEM, ŻE NIE BĘDZIE MODYFIKOWAŁ ANI REPRODUKOWAŁ ŻADNYCH TREŚCI BEZ NASZEJ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY.

AKTYWNOŚĆ WITRYNY

1.4 PODEJMUJEMY WSZELKIE UZASADNIONE DZIAŁANIA, ABY ZAPEWNIĆ FUNKCJONOWANIE NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ CAŁY DZIEŃ, KAŻDEGO DNIA. JEDNAKŻE, CZASAMI PROBLEMY TECHNICZNE MOGĄ POWODOWAĆ PEWNE PRZESTOJE I W ZWIĄZKU Z TYM NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEŚLI TA STRONA JEST NIEDOSTĘPNA W DOWOLNYM MOMENCIE.

1.5 TAM, GDZIE TO MOŻLIWE, ZAWSZE STARAMY SIĘ Z WYPRZEDZENIEM INFORMOWAĆ O PROBLEMACH KONSERWACYJNYCH, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ PRZERWY W DZIAŁANIU STRONY INTERNETOWEJ, ALE NIE JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO ZAPEWNIENIA TAKIEGO POWIADOMIENIA.

MATERIAŁ DOSTARCZONY PRZEZ ODWIEDZAJĄCEGO

1.6 WSZELKIE MATERIAŁY, KTÓRE ODWIEDZAJĄCY NINIEJSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ WYSYŁA LUB ZAMIESZCZA NA TEJ STRONIE, SĄ UWAŻANE ZA NIEZASTRZEŻONE I NIEOBJĘTE KLAUZULĄ POUFNOŚCI. BĘDZIEMY UPRAWNIENI DO KOPIOWANIA, UJAWNIANIA, ROZPOWSZECHNIANIA LUB WYKORZYSTYWANIA W INNYCH CELACH, JAKIE UZNAMY ZA STOSOWNE, WSZYSTKICH DOSTARCZONYCH NAM MATERIAŁÓW, Z WYJĄTKIEM DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH WYKORZYSTANIE JEST OBJĘTE NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI [HTTP://WWW.PERFECTBODYSHAPE.CO.UK/PRIVACY-POLICY-COOKIE-RESTRICTION-MODE]. 

1.7 PODCZAS KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ NIE WOLNO UMIESZCZAĆ ANI PRZESYŁAĆ NA LUB Z NINIEJSZEJ STRONY ŻADNYCH MATERIAŁÓW:

(A) DLA KTÓRYCH NIE UZYSKANO WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH ZGÓD;

(B) KTÓRE MAJĄ CHARAKTER DYSKRYMINACYJNY, OBSCENICZNY, PORNOGRAFICZNY, ZNIESŁAWIAJĄCY, MOGĄCY PODSYCAĆ NIENAWIŚĆ RASOWĄ, NARUSZAJĄCY POUFNOŚĆ LUB PRYWATNOŚĆ, MOGĄCY POWODOWAĆ IRYTACJĘ LUB NIEDOGODNOŚCI DLA INNYCH, ZACHĘCAJĄCY LUB STANOWIĄCY ZACHOWANIE, KTÓRE BYŁOBY UZNANE ZA PRZESTĘPSTWO, POWODUJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ LUB W INNY SPOSÓB SPRZECZNE Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE;

(C) KTÓRE SĄ SZKODLIWE W SWOJEJ NATURZE, W TYM, I BEZ OGRANICZEŃ, WIRUSY KOMPUTEROWE, KONIE TROJAŃSKIE, USZKODZONE DANE LUB INNE POTENCJALNIE SZKODLIWE OPROGRAMOWANIE LUB DANE.

1.8 [BĘDZIEMY W PEŁNI WSPÓŁPRACOWAĆ Z WSZELKIMI ORGANAMI ŚCIGANIA LUB NAKAZEM SĄDOWYM WYMAGAJĄCYM OD NAS UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI LUB INNYCH SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH JAKIEJKOLWIEK OSOBY UMIESZCZAJĄCEJ MATERIAŁY NA TEJ STRONIE Z NARUSZENIEM PUNKTU 1.7.]

LINKI DO I Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH

1.9 NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ MOGĄ PAŃSTWO ZNALEŹĆ LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH. UMIESZCZENIE LINKU DO TAKIEJ STRONY NIE OZNACZA, ŻE POPIERAMY TĘ STRONĘ.  JEŚLI ODWIEDZISZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ INTERNETOWĄ POPRZEZ LINK NA TEJ STRONIE, ROBISZ TO NA WŁASNE RYZYKO.

1.10 KAŻDY PODMIOT, KTÓRY CHCE ZAMIEŚCIĆ LINK DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, JEST DO TEGO UPRAWNIONY POD WARUNKIEM PRZESTRZEGANIA PONIŻSZYCH WARUNKÓW:

(A) NIE NALEŻY SUGEROWAĆ, ŻE POPIERAMY USŁUGI LUB PRODUKTY INNEJ STRONY, CHYBA ŻE ZOSTAŁO TO UZGODNIONE Z NAMI NA PIŚMIE;

(B) NIE PRZEDSTAWIASZ W SPOSÓB FAŁSZYWY SWOJEGO ZWIĄZKU Z TĄ STRONĄ; ORAZ

(C) STRONA INTERNETOWA, Z KTÓREJ ODSYŁAJĄ PAŃSTWO NA TĘ STRONĘ, NIE ZAWIERA OBRAŹLIWYCH LUB W INNY SPOSÓB  KONTROWERSYJNE TREŚCI LUB TREŚCI NARUSZAJĄCE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB INNE PRAWA STRON TRZECICH.

1.11 UMIESZCZAJĄC LINK DO TEJ STRONY Z NARUSZENIEM PUNKTU 5.2, ZABEZPIECZYSZ NAS PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY PONIESIONE NA TEJ STRONIE W WYNIKU TAKIEGO UMIESZCZENIA LINKU.

WYŁĄCZENIE

1.12 CHOCIAŻ PODEJMUJEMY WSZELKIE UZASADNIONE KROKI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE INFORMACJE NA TEJ STRONIE SĄ AKTUALNE I DOKŁADNE PRZEZ CAŁY CZAS, NIE GWARANTUJEMY, ŻE WSZYSTKIE MATERIAŁY SĄ DOKŁADNE I AKTUALNE.

1.13 WSZYSTKIE MATERIAŁY ZAWARTE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.14 NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY.

1.15 ŻADEN Z ZAPISÓW NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB USZKODZENIE CIAŁA SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM, KTÓRE NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONE LUB NA MOCY PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE.

PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu angielskiemu. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi warunkami użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.